הרשמה לקבלת עדכונים

נתונים

במסגרת המחקר, כמתואר בטבלה למטה, מבוצעים סקרים חודשיים הכוללים פרופילים אנכיים לעומק עמודת המים של מספר פרמטרים ואיסוף דוגמאות מים מפני השטח ובסמוך לקרקעית (פרוטוקול העבודה המלא נמצא בקישור זה)

בנוסף, מתבצעות מדידות רציפות במספר תחנות לאורך האסטוארים באמצעות רגשים אלקטרוניים אחת לעשר דקות.

הרשמה לקבלת עדכונים

דילוג לתוכן