הרשמה לקבלת עדכונים

מאגרים עם מנגנון הגלשה מואצת – פתרון הנדסי ישים מיידית לצמצום נזקי הזרמות קולחים

נייר עמדה: מאגרים עם מנגנון הגלשה מואצת – פתרון הנדסי ישים מיידית לצימצום נזקי הזרמות קולחים [עדכון מאי 2022] ד"ר תום טופז, טל שדה, מרב גלבוע, הדר צדקה, ד"ר יאיר סוארי ופרופ' גיתי יהל המרכז הישראלי לחקר אסטוארים תקציר הזרמה מתמשכת של קולחים, גם כאשר הם עומדים בתקן ענבר להזרמה לנחלים, גורמת למחסור חמצן כרוני […]

האסטוארים של נחלי החוף בישראל

צוות המחקר חיבר חוברת תובנות ומסקנות ממחקר רב שנתי בנחל אלכסנדר ונחל תנינים  החוברת המלאה בקישור זה בחלקם התחתון של נחלי החוף בישראל נוצרים גופי מים, הנקראים אסטוארים, בהם נפגשים מי הנחל ומי הים ► אסטואר אינו נחל! זוהי מערכת אקולוגית יחודית עשירה ומגוונת במיוחד ► לאסטוארים מאפיינים יחודיים הדורשים מערך ניטור וניהול מותאם ► […]

ניסוי פתיחת השרטון בשפך האסטואר ככלי להעלאת ריכוזי החמצן בקרקעית

הניסוי שערכנו מראה כי כניסת מי ים מעלה את כמות החמצן בקרקעית. חימצון הקרקעית מאפשר חיים אך זו תוצאה קיצרת טווח עד שנחסם שוב המעבר. יש לבחון בעתיד פתיחה מכוונת ארוכה של השרטון. מבוא: חלק ממטרות המחקר שלנו הן למצוא מה גורם לעקות (לחץ, stress) באסטואר, ומה האופציות שיש לנו בכדי להקטין או למנוע את […]

ההשפעה הסביבתית של חומרי הדברה על אסטואר נחל אלכסנדר

חומרי הדברה המוסעים מהסביבה החקלאית והעירונית לנחלים וגופי מים עשויים לדרדר את בריאות המערכת האקולוגית, רעילות סביבתית של חומרי הדברה עשויה להתקיים גם בריכוזים נמוכים מאוד ותלויה במאפייני הרעילות של כל חומר וברעילות המצרפית של כל החומרים במערכת. במסגרת מחקר אסטואר אלכסנדר, נאספו 150 דוגמאות מים בכניסה לאסטואר בזרימת הבסיס ובאירועי זרימה שיטפונית בשנים 2019-2018 […]

ההשפעה הסביבתית של שאריות תרופות על אסטואר נחל אלכסנדר

מיקרו-אסטוארים הינם גופי מים אשר שטחם הכולל אינו עולה על קילומטר מרובע הנפוצים באזורים ים תיכוניים. כתוצאה מגודלם המצומצם, מערכות אקולוגיות חשובות אלו רגישות במיוחד להשפעתם של מזהמים כימיים בדגש על תרופות. בגלל תנאי הזרימה המשתנים של זרימת בסיס מעורבבת עם קולחים ואירועי זרימה שיטפוניים העשויים לנקז תרופות מאזורים עירוניים וחקלאיים נרחבים, העשויים להוביל לכך […]

פריצות של שרטון החול בשפך אסטואר אלכסנדר והשפעתם על ריכוזי החמצן

בחופים חוליים באזורים בהם שינויי המפלס בים כתוצאה מגאות ושפל נמוכים, נבנה הרבה פעמים שרטון חול בשפך האסטואר לים המגביל את קצב תחלופת המים בין הנחל לים.   תוצאות קודמות של מחקר בנחל אלכסנדר מראות שגורם העקה העיקרי באסטואר הוא המחסור בחמצן, בעיקר במי העומק המלוחים. במסגרת מחקר זה בחנו כיצד שינויים במבנה שרטון החול וקצב […]

עקות חמצן מתמשכות באסטואר של נחל אלכסנדר

עקות חמצן מתמשכות באסטואר של נחל אלכסנדרבאזור המפגש של נחלים ונהרות חופיים עם הים, חודרים מי הים המלוחים והצפופים במעלה הנחל ובצמוד לקרקעית. באותו זמן זורמים מעליהם לכיוון הנגדי מי הנחל המתוקים והצפופים פחות. אזור המפגש נקרא "אסטואר" (Estuary). אסטוארים מתאפיינים בשינויים קיצוניים בתכונותיהם במרחב, ולעתים גם בזמן (כגון מליחות, טמפרטורה וריכוז חמצן), ולכן יש […]

הרשמה לקבלת עדכונים

דילוג לתוכן