הרשמה לקבלת עדכונים

אתר המרכז הישראלי

לחקר אסטוארים

אתר זה מתאר ומתעד את המחקר המתמשך
באסטוארים של נחלי החוף והשפעתם על הים

האזור בו מי הים פוגשים את מי הנחל והמערכת האקולוגית היחודית המתפתחת בו נקראים אסטואר (estuary). התחנה הימית של בית הספר למדעי הים ברופין מנטרת באופן רציף (החל מינואר 2014) את האסטואר של נחל אלכסנדר (ממעברות עד לשפך הנחל לים) ואת הסביבה הימית וההחופית הסמוכה אליו. בשנת 2021 התרחב הניטור לאסטוארים של לכיש, שורק, ירקון חדרה והקישון.

המרכז לחקר אסטוארים יוצר בסיס נתונים ארוך טווח של המאפיינים האקולוגיים, הביולוגיים, הגיאוכימיים והפיסיקליים של האסטוארים ושל הסביבה הימית הסמוכה, כדי להבין את השפעת האסטוארים על הים ואת האינטראקציות בתוך ובין מערכות אקולוגיות מורכבות אלה. מטרת המחקר, לעזור לקובעי המדיניות לנהל את האסטוארים והנחלים בצורה מיטבית.

הנתונים הנאספים עומדים לרשות הציבור למטרות חינוך, מחקר, ושמירה על הטבע והסביבה, והם זמינים להורדה ולניתוח בחינם באתר זה. שימוש בנתונים לצורך פרסומים יצטט מאמר זה:

מחקר האסטוארים מבוצע בשיתוף ובמימון הקרן הקיימת לישראל

שותפים ומממנים נוספים

הרשמה לקבלת עדכונים

דילוג לתוכן