הרשמה לקבלת עדכונים

נתוני בתימטריה לנחלי החוף

נתוני עומק קרקעית עבור המיקרואסטוארים של החוף הישראלי

הדגימה בוצעה במהלך השנים 2015-2023 (טבלה 1) באמצעות מד עומק הדי (Hummingbird Helix 10) שהותקן על קיאק ישיבה  (איור 1). המשדר נגרר על פני המים בסמוך לקיאק. מדידת העומק בוצעה בחתירה במסלול בצורת S בין גדות האסטואר (איור 2), ורזולוציית הדגימה הזמנית הייתה 1 הרץ.

כדי לפצות על השינויים בגובה פני השטח של האסטוארים, סומנה בכל אחד מהאסטוארים, לפני תחילת המדידה נקודת התייחסות לגובה באמצע האסטואר והמרחק האנכי בין נקודה זו למפלס המים נמדד פעם בשעה. לאחר דגימת כל האסטוארים נמדד הגובה של נקודות הייחוס בכל אחד מהאסטוארים ביחס לגובה פני הים באמצעות מערכת DGPS. השילוב של שתי המדידות איפשר להציג את עומק הקרקעית באסטוארים ביחס למפלס פני הים.

טבלה 1: תזמון ומשך הדיגום באסטוארים השונים

אסטואר

מספר ימי דיגוםתזמון הדיגום

אלכסנדר

5אפריל – יוני 2015

חדרה

1אפריל 2022
תנינים1

אוגוסט 2015

לכיש

3

אפריל 2021

קישון

2

מאי 2021

שורק

1

יוני 2021

ירקון – איילון2

אפריל 2023

אימות הנתונים נערך על ידי בדיקה ידנית של העומק של כל אחת מנקודות הדגימה בהשוואה לנקודות שמסביב. טעות הדגימה הנפוצה ביותר הייתה הקלטות של הד האות כעומק במים רדודים, שקל לזהות אותו מכיוון שהוא מצביע על מים עמוקים ליד הגדות. לכן, נקודות אלה ונקודות נתונים רדודות באמצע השפך הוסרו באופן ידני. בדרך כלל, היינו צריכים להסיר פחות מנקודה אחת מתוך 1000 דגימות בכל אחד מהאסטוארים.

עקב מים רדודים, עכירות והפרעות רבות, לא יכולנו לדגום באמצעות כלי שייט ממונע או מד עומק רב-קרני. לכן ערכנו דיגום בקיאק, וצפיפות נקודות הנתונים הייתה נמוכה מהמקובל בדגימה בתימטרית, מה שחייב בחירה קפדנית של אלגוריתם האינטרפולציה. בגלל מאפייני האסטוארים בחרנו לחשב את האינטרפולציה על גבי מערכת קואורדינטות עוקבת נוף (מאמר שיעבור ביקורת עמיתים נמצא בהכנה).

הנתונים הגולמיים והנתונים אחרי אינטרפולציה נתנים להורדה כקבצי CSV באמצעות הפולדר ב-google drive. עבור כל אחד מהאסטוארים שנדגמו מוצגים שני קבצים, קבצי דיגום גולמיים ששמם מסתיים ב-"Samples" ונתונים שעברו אינטרפולציה ששמם מסתיים ב-"Interpolated"

 

איור 1: מערכת הדיגום מופעלת באסטואר של נחל לכיש.

הרשמה לקבלת עדכונים

דילוג לתוכן