הרשמה לקבלת עדכונים

נתוני התחנה הימית

אחת לשבוע נדגמים מול בית הספר למדעי הים, בתחנה הימית רופין, פרמטרים שונים של הסביבה הימית. הדיגום נערך בעומקי קרקעית של 11, ו-48 מטרים והפרמטרים הנדגמים כוללים נתונים פיזיקליים (טמפרטורה ומליחות) וכימיים (ריכוזי כלורופיל וחמצן) הנדגמים באמצעות רגשים אוטומטיים ודוגמאות מים ים הנלקחות למעבדה למדידה של ריכוז הכלורופיל במיצוי ושל ריכוזי מרכיבים שונים של חברת המיקרואורגניזמים באמצעות Flow-Cytometer.


להלן קישור לצפייה בנתוני התחנה הימית רופין

הרשמה לקבלת עדכונים

דילוג לתוכן