הרשמה לקבלת עדכונים

נתוני מדידות חודשיות

דיגומים באסטוארים של נחלי החוף

במסגרת המחקר נדגמים אחת לחודש פרמטרים שונים של סביבת האסטוארים של מספר נחלי חוף. מועדי הדיגום מתוארים בטבלה למטה והקישורים מובילים לטבלאות נתונים בפורמט google sheets. מבנה הנתונים מתאים לעבודה בתוכנת ODV.

במטרה לזהות את השפעת האסטואר על הסביבה הימית, אחת לשבוע נדגמים מול בית הספר למדעי הים, בתחנה הימית רופין, פרמטרים שונים של הסביבה הימית. הדיגום נערך בעומקי קרקעית של 11, ו-48 מטרים.

להורדת הנתונים לחצו על שם הנחל בטבלה למטה, ובהמשך, מ-google sheets לחצו על file>download as>CSV.

הפרוטוקולים בהם אנו משתמשים במסגרת המרכז הישראלי לחקר אסטוארים הותאמו לתנאים המועטרים באסטוארים אלו. ספר הפרוטוקולים מופרד לשני חלקים, פרוטוקול הדיגום ופרוטוקול העבודה במעבדה.

ניתן לצפות ולהוריד את ספר הפרוטוקולים בקישור זה. 

קישור לצפייה בנתוני התחנה הימית רופין

תוכנת ODV-ocean data view היא תוכנה חינמית המשמשת לצפייה בנתונים אוקיאנוגרפיים. הנחיות לצפייה בקבצי טקסט ניתן לראות בסרטון הבא:

פרוטוקול העבודה

לצפייה בפרוטוקולים לחץ כאן

הפרוטוקולים הותאמו במיוחד עבור המיקרו אסטוארים המועתרים בישראל. החוברת מחולקת לשני פרקים. דיגום אסטוארים ודיגום בתחנה הימית, כשבכל פרק ניתן פרוטוקול דיגום בשטח ופרוטוקולים לאנליזות במעבדה המותאמות לסביבה (ים או אסטואר).

הנתונים הנאספים עומדים לרשות הציבור למטרות חינוך, מחקר, ושמירה על הטבע והסביבה, והם זמינים להורדה ולניתוח בחינם באתר זה
שימוש בנתונים לצורך פרסומים יצטט מאמר זה:

Suari, Yair, Ayelet Dadon-Pilosof, Tal Sade, Tal Amit, Merav Gilboa, Sarig Gafny, Tom Topaz, Hadar Zedaka, Shira Boneh, and Gitai Yahel. "A long term physical and biogeochemical database of a hyper-eutrophicated Mediterranean micro-estuary." Data in brief 27 (2019): 104809.

שימוש מסחרי בנתונים מחייב אישור בכתב ממנהלי המחקר. ניתן ליצור קשר עם יאיר סוארי.

הרשמה לקבלת עדכונים

דילוג לתוכן