הרשמה לקבלת עדכונים

עקות חמצן מתמשכות באסטואר של נחל אלכסנדר

עקות חמצן מתמשכות באסטואר של נחל אלכסנדר
באזור המפגש של נחלים ונהרות חופיים עם הים, חודרים מי הים המלוחים והצפופים במעלה הנחל ובצמוד לקרקעית. באותו זמן זורמים מעליהם לכיוון הנגדי מי הנחל המתוקים והצפופים פחות. אזור המפגש נקרא "אסטואר" (Estuary). אסטוארים מתאפיינים בשינויים קיצוניים בתכונותיהם במרחב, ולעתים גם בזמן (כגון מליחות, טמפרטורה וריכוז חמצן), ולכן יש בהם מגוון רב של בתי גידול בשטח מצומצם יחסית. לאסטוארים חשיבות סביבתית בהיותם אזור שיקוע וסינון ביולוגי של מי הנחל, אזור גידול של דגים צעירים, וכן אתרי נופש ובילוי לבני האדם. במסגרת המחקר באסטואר נחל אלכסנדר מבוצעות דגימות חודשיות ממעלה האסטואר ועד למוצאו לים, ונמדדים בהם פרופילים של מדדים כימיים, פיזיקליים וביולוגיים. נוסף על כך, מוצבות באסטואר שתי תחנות ניטור קבועות המכילות חיישנים אוגרי נתונים של טמפרטורה, חמצן, מליחות ועומק. הממצאים משש שנות מחקר רצופות מראים כי מי העומק באסטואר סובלים מתנאים של מיעוט חמצן ב 76-88 אחוזים מהזמן, ומי פני השטח נמצאים בתנאים כאלה ב 53-60 אחוז מהזמן. כמו כן, אסטואר נחל אלכסנדר סובל מתקופות מתמשכות של היעדר חמצן מוחלט.

המחסור בחמצן נגרם מהשיכוב האנכי במי האסטואר בשילוב של העתרה (שמקורה בעיקר בשפכי הרשות הפלסטינית) הגורמת להתפתחות כמויות חריגות של פיטופלנקטון במי האסטואר, דבר המגביל את חדירת האור למי העומק. ממצאינו מדגימים עוד, שכמות חומרי הדשן המוזרמים לאסטואר חשובה יותר מאיכות המים. גם הזרמות של מי קולחים באיכות גבוהה יחסית (מטופלים ברמה שניונית משופרת) הובילה להתפתחות איכויות מים ירודות באסטואר, זאת לעומת הזרמה מועטה של קולחים באיכות טיפול ירודה (מטופלים בטיפול ראשוני) אשר הובילה להתפתחות של איכויות מים גבוהות באסטואר.

פריסת משכי הזמן של עקות החמצן באסטואר, סיכום מדידות חיישנים באסטואר אלכסנדר מינואר 2014 עד מאי 2020.

 
סוארי י.,  שיש ל.,  גפני ש., עמית ט., גלבוע מ., ברוקוביץ. ע., יהל ג. 2017. עקות חמצן מתמשכות באסטואר של נחל אלכסנדר. אקולוגיה וסביבה 3:44-52.

הרשמה לקבלת עדכונים

דילוג לתוכן