הרשמה לקבלת עדכונים

ההשפעה הסביבתית של שאריות תרופות על אסטואר נחל אלכסנדר

מיקרו-אסטוארים הינם גופי מים אשר שטחם הכולל אינו עולה על קילומטר מרובע הנפוצים באזורים ים תיכוניים. כתוצאה מגודלם המצומצם, מערכות אקולוגיות חשובות אלו רגישות במיוחד להשפעתם של מזהמים כימיים בדגש על תרופות. בגלל תנאי הזרימה המשתנים של זרימת בסיס מעורבבת עם קולחים ואירועי זרימה שיטפוניים העשויים לנקז תרופות מאזורים עירוניים וחקלאיים נרחבים, העשויים להוביל לכך שהאסטוארים יתקשו לספק שירותי מערכת אקולוגיים וחברתיים. לכן התבצעה במסגרת מחקר אסטואר אלכסנדר אנליזה מדוייקת של ריכוז התרופות באמצעות HRMS. שאריות תרופות נמצאו בכל 280 דוגמאות המים אשר נאספו לאורך המחקר בריכוזי שיא מצטברים של 18 ו 14 מיקרוגרם לליטר באירועי זרימה שיטפוניים וזרימת בסיס בהתאמה. הרעילות המצרפית לדגים, סרטנים, ואצות היתה 1960%, 520% ו-450% מעל סף הרעילות, בהתאמה, ומצביעה על פוטנציאל רעילות גבוה למערכת האקולוגית. משכך הכאבים Ibuprofen, מונע הפרכוסים Carbamazepine, והחומר הממריץ Caffeine זוהו כחומרים המרכזיים המהווים סכנה בריאותית לקבוצות הטקסונומיות השונות באסטואר נחל אלכסנדר. 

ממצאי העבודה מראים את החשיפה הנרחבת של סביבת המיקרו-אסטואר לתרופות, וככל הנראה מזהמים נוספים, ומדגישים את פוטנציאל הרעילות הגבוה המעיק על סביבות אקולוגיות חשובות אילו.

רעילות כרונית מצרפית של 16 תרופות לדגים, סרטנים ואצות במהלך אירועי זרימה שיטפוניים וזרימת בסיס בנחל אלכסנדר.

הרשמה לקבלת עדכונים

דילוג לתוכן